X
>

Czas leczy rany – my zrobimy to szybciej.

Już teraz sprawdź wolny termin wizyty.

Innowacyjne urządzenie do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF
(Flow Mediated Skin Fluorescence)

Jedyne takie urządzenie w Łodzi!!! AngioExpert to wyrób medyczny przeznaczony do nieinwazyjnego diagnozowania i monitorowania zaburzeń mikrokrążenia, regulacji metabolicznej oraz ryzyka powikłań naczyniowych w cukrzycy.

Metoda FMSF:

– Przydatna do oceny stanu krążenia poprzez porównanie odpowiedzi naczyniowej na przekrwienie reaktywne (PORH) w stosunku do stanu spoczynkowego (przed okluzją).
– Odpowiednia do oceny stopnia niedokrwienia i reperfuzji komórek skóry zależnych od przepływu krwi w naczyniach.
– Użyteczna do oceny postępu i remisji zaburzeń mikrokrążenia, regulacji metabolicznej oraz powikłań naczyniowych.
– Optymalna do obserwacji oscylacji mikrokrążenia, których zmiany amplitudy i częstotliwości mogą sygnalizować nieprawidłowości w mikrokrążeniu.
– Pomocna w monitorowaniu zaburzeń krążenia naczyniowego i doborze zindywidualizowanej formy terapii.

Metoda FMSF pozwala na wykrycie zaburzeń we wczesnym stadium rozwoju choroby oraz umożliwia monitorowanie procesu leczenia. Dzięki temu identyfikuje pacjentów do podjęcia interwencji profilaktycznej lub terapeutycznej z ewentualnym skierowaniem do dalszej diagnostyki.

Trójparametrowa ocena wyniku badania

Ocena stanu krążenia naczyniowego za pomocą techniki FMSF realizowana jest w oparciu o podejście trójparametrowe: RHRlog(HS) i NOI. Stanowi ono optymalne narzędzie diagnostyczne do charakteryzowania stanu krążenia naczyniowego – zarówno makro-, jak i mikrokrążenia, które jest obrazem indywidualnej odpowiedzi organizmu na przejściowo zastosowane niedotlenienie.

Parametr RHR (Reactive Hyperemia Response) charakteryzuje stan naczyń krwionośnych na podstawie biodostępności NO głównie w dużych i średnich tętnicach w wyniku zastosowania przejściowego niedokrwienia i ma odpowiednią czułość do oceny stanu krążenia naczyniowego.

Parametr log(HS) (Hypoxia Sensitivity) określa stopień wrażliwości organizmu na niedotlenienie poprzez pomiar oscylacji miogennych stymulowanych przejściową hipoksją.

Parametr NOI (Normoxia Oscillatory Index) charakteryzuje mikrokrążenie na podstawie procentowego udziału endotelialnych i neurogennych składowych oscylacji mikrokrążenia na linii bazowej i jest markerem skurczu naczyń obwodowych w stanie spoczynku. NOI skutecznie ocenia stan zmęczenia organizmu wywołany różnymi czynnikami: stresem emocjonalnym, fizycznym czy też poinfekcyjnym.

Z dotychczasowych danych klinicznych wynika, że ryzyko powikłań naczyniowych jest ograniczone w segmencie osób, u których wartości parametrów RHR i log(HS) nie odbiegają istotnie w dół od wartości średnich, a zwłaszcza, jeśli jednocześnie spełniają warunek:RHR > 30%  i  log(HS) > 1,5 (HS > 30)

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną zaburzenia krążenia naczyniowego towarzyszą wielu schorzeniom i dysfunkcjom, dlatego lekarz, w oparciu o stan kliniczny pacjenta, jak i najnowsze dane literaturowe, może podjąć decyzję o włączeniu techniki FMSF do diagnostyki i monitorowania każdego stanu chorobowego, którego etiologia związana jest z zaburzeniami mikro- i/lub makrokrążenia.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, rekomendowane jest powtarzanie badania corocznie lub częściej, gdy obserwowane są istotne zmiany parametrów RHR i/lub log(HS). Parametr NOI jest parametrem uzupełniającym potencjał diagnostyczny techniki FMSF o informacje na temat stopnia zaburzeń mikrokrążenia w przypadku zmęczenia organizmu powodowanego stresem o różnym podłożu.

Przebieg badania:

Badanie przebiega w sposób nieinwazyjny i jest całkowicie bezpieczne. Jedynym przeciwskazaniem jest ciśnienie powyżej 180. Dlatego przed badaniem należy odpocząć kilkanaście minut w poczekalni. Technik wykona pomiar ciśnienia tętniczego krwi i dopiero jeśli wynik będzie prawidłowy przystępuje do badania, które trwa około 10 minut.

Wynik badania

Ocena stanu krążenia naczyniowego za pomocą techniki FMSF realizowana jest w oparciu o podejście trójparametrowe: RHR, log(HS) i NOI. Stanowi ono optymalne narzędzie diagnostyczne do charakteryzowania stanu krążenia naczyniowego – zarówno makro-, jak i mikrokrążenia, które jest obrazem indywidualnej odpowiedzi organizmu na przejściowo zastosowane niedotlenienie.