X
>

Czas leczy rany – my zrobimy to szybciej.

Już teraz sprawdź wolny termin wizyty.

Badania kliniczne

Klinika MIKOMED
jest przystosowana do prowadzenia badań klinicznych fazy  II, III i IV

Główny badacz – Jacek Mikosiński – posiada 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych.

Współpracuje  z wykwalifikowanym zespołem badawczym.

Wszyscy członkowie zespołu posiadają kursy z zakresu GCP. Zespół badawczy potrafi posługiwać się niezbędnymi narzędziami potrzebnymi do prowadzenia badań: eCRF( różne typy), CRF, IVRS, transfer danych w różnych formatach. Mamy doświadczenie we współpracy z Laboratoriami Centralnymi.

NOWE BADANIA KLINICZNE DLA PACJENTÓW Z OWRZODZENIEM STOPY CUKRZYCOWEJ – czytaj więcej….

Zapewniamy:

 • Skuteczną rekrutację w oparciu o własną bazę danych ok. 40 000 pacjentów
 • Przeszkolony i doświadczony w badaniach klinicznych personel
 • Zatrudniamy koordynatora badań klinicznych
 • Sale operacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt
 • Sale pozabiegowe
 • Laboratorium diagnostyczne w lokalizacji
 • Sprzęt diagnostyczny
 • Archiwum do przechowywania dokumentacji
 • Pomieszczenia biurowe dla CRA z dostępem do Internetu, faxu i ksero

Zakres badań:

 • Chirurgia ogólna

 • Chirurgia naczyniowa

 • Żylaki kończyn dolnych

 • Owrzodzenia żylne podudzi

 • Odleżyny

 • Przepukliny brzuszne

 • Przepukliny pachwinowe

 • Osteoporoza

 • Reumatologia

 • Osteoartroza

 • Onkologia

 • Bóle pleców

 • Nadciśnienie tętnicze

 • Hiperlipidemie

 • Otyłość

 • Cukrzyca

 • Migrena

 • Bóle neuropatyczne

 • Choroby tarczycy

 • Choroby przewodu pokarmowego

 • Choroby pęcherzyka i dróg żółciowych

 • Choroby trzustki

 • Choroby wątroby

Dotychczasowe badania:

 • Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy IIIb, prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem randomizacji i metodyki podwójnej ślepej próby, mające na celu porównanie leczenie Tikagrelorem z leczeniem Klopidogrelem pod kątem ryzyka wystąpienia zgony z przyczyn naczyniowo-sercowych, zawału mięśnia sercowego i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z rozpoznaniem choroby tętnic obwodowych. (włączono 118 pacjentów)

 • Prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie skuteczności opatrunku CeltherAct w leczeniu owrzodzeń pochodzenia żylnego w porównaniu do opatrunku Biatain Ag (włączono 61 pacjentów)

 • Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie dotyczące długotrwałego leczenia sulodeksydem w zapobieganiu nawracającej zakrzepicy żył głębokich (DVT) u pacjentów z zakrzepowo-zatorową chorobą żył (włączono 50 pacjentów)

 • Międzynarodowe, prowadzone z zastosowaniem randomizacji metodyki podwójnej ślepej próby z kontrolą placebo, badanie kliniczne mające na celu ocenę wpływu przyjmowanie Tikagreloru w dace 90 mg dwa razy dziennie na wystąpienie zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawałów mięśnia sercowego lub udarów mózgu pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. (włączono 31 pacjentów)

 • Randomizowane badanie 3 fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności HP802-247 w leczenie przewlekłych żylakowatych owrzodzeń podudzi (włączono 25 pacjentów)

 • Międzynarodowe,
  wieloośrodkowe badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane użyciem placebo, w grupach równoległych, z dwunastotygodniowym okresem leczenia preparatem Trafermin 0,01% w postaci aerozolu stosowanego u pacjentów z owrzodzeniem stopy cukrzycowej pochodzenia neuropatycznego (włączono 19 pacjentów)

 • A prospective, multi-centre, non-comparative study to evaluate the safety and preliminary performance of the EASH dressing on Chronic Venous Leg Ulcers (włączono 15 pacjentów)

 • Prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte, prowadzone w grupach równoległych badanie porównawcze oceniające wpływ opatrunków Aquacel Ag i Urgoyul Silver na gojenie przewlekłych owrzodzeń żylnych (CW-0142-09-U354)

 • A multicentre, comparative, randomised, double-blind clinical trial of the evaluation of the performance and safty of IALUSET gauza-pad vs neutral compartor in the venous or mixed origin leg ulcer treatment

 • A multicenter, comparative, randomized, blinded-observer non-inferiority clinical trial to evaluate the performance and safety of IALUSET gauza- pad vs DuoDerm E in the venous or mixed origin leg ulcer treatment